Reklamace a reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího První novinová společnost a.s., IČO: 457 95 533, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1660 (dále jen „prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem se postupuje při vyřizování reklamace zboží od prodávajícího uskutečněném v internetovém obchodě http://eshop.pns.cz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Kupující jako odběratel je povinen zkontrolovat množství (hmotnost), jakost, provedení a stav dodaného zboží ihned po jeho převzetí.

 

REKLAMACE MNOŽSTVÍ

 • Pokud nesouhlasí počet dodaných kusů s objednávkou, reklamuje odběratel výhradně prostřednictvím Kontaktního centra prodávajícího (dále jen „Kontaktní centrum PNS“).
 • Reklamaci je odběratel povinen nahlásit neprodleně po převzetí zboží případně neprodleně po převzetí reklamovaného zboží od konečného spotřebitele.
 • Pro reklamaci je nutné se kontaktnímu centru identifikovat svým identifikačním číslem (šestimístné číslo prodejny začínající 6), uvést kód reklamovaného zboží (z dodacího listu, objednávky) a počet chybějících kusů.

 

REKLAMACE KVALITY

 • Reklamace se vyřizuje výhradně prostřednictvím Kontaktního centra PNS.
 • Při reklamaci je nutné předložit spolu s reklamovaným výrobkem a záručním dokladem také nabývací daňový doklad od prodávajícího (dodací list prodávajícího).
 • Za záruční doklad je považován daňový doklad (faktura), zjednodušený daňový doklad (paragon), popř. záruční list, je-li k výrobku vydán.
 • Délka záruky, pokud není stanoveno jinak, je u všech výrobků 24 měsíců od dojití zboží do místa určení.
 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení.
 • V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.
 • Zboží by mělo být v původním obalu a musí být v úplném stavu.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • pokud zákazník nepředloží záruční doklad, resp. záruční list a/nebo neprokáže nabývací doklad od PNS,
 • vypršením záruční doby.

 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • porušením ochranných pečetí a nálepek,
 • mechanickým poškozením zboží,
 • poškozením zboží při manipulaci u odběratele,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají doporučenému prostředí,
 • neodborným zacházením,
 • nadměrným zatěžováním,
 • bylo-li zboží poškozeno živly.

 

Za neoprávněnou reklamaci může prodávající kupujícímu vyúčtovat náklady spojené s vyřízením takové reklamace.

Pro případ reklamace výměnou si prodávající vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně a písemně ujednány jiné záruční podmínky.

Provozovatel internetového obchodu a prodávající společnost První novinová společnost a.s. si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu.

 

V Praze dne 20.2.2014

Novinky

29.09.2021 | DOTYKACKA_2021

15.01.2021 | Kontaktní centrum opět dostupné

Vážení zákazníci, od 18.1.2021 je Kontaktní centrum opět plně dostupné pro telefonní hovory. Pro zakládání...

18.12.2020 | mojePNS - dopis č.3

mojePNS informační dopis č.3 18.12.2020

04.12.2020 | mojePNS

Informační dopis

07.10.2020 | Změna u dopravného!

Doprava ZDARMA Při objednávce nad 950,- Kč bez DPH. Při objednávce do 950,- bez DPH bude dopravné zpoplatněno ve výši 49,- Kč bez DPH.