GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Vážení obchodní partneři,

 

chtěli bychom Vás ujistit, že k problematice ochrany osobních dat přistupujeme zodpovědně a zaručujeme Vám, že s Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy: Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “GDPR“), a zák. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 

Shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů v PNS:

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v rámci našeho smluvního vztahu, v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, IČ a DIČ, emailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, a to po dobu trvání smlouvy a dále po nezbytnou dobu, kterou stanoví adekvátní právní předpis.

V případě, že jste dobrovolně poskytli Vaše osobní údaje přes webové rozhraní www.pns.cz (e-shop, uchazeč o zaměstnání, nabídka distribuce, atd…) za účelem možného vzniku budoucího smluvního vztahu s PNS, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů a ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu 1 roku.

 

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám:

PNS se zavazuje, že nebude Vámi poskytnuté osobní údaje jakkoli poskytovat třetím stranám mimo společnost PNS a její spřízněné subjekty. Vaše osobní údaje budou poskytovány třetím stranám pouze v případech, kdy k tomu jsme povinni ze zákona (státním institucím a úřadům), kdy to bude nezbytné pro plnění smlouvy (např. našemu dodavateli, přepravci, naší účetní společnosti, IT společnosti apod.) nebo jste k tomu dali předchozí souhlas. Naši zaměstnanci, obchodní partneři a zpracovatelé osobních údajů jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány do zemí mimo EU.

 

Právo na přístup, opravu, výpis ze zpracovávaných osobních údajů:

Máte právo si vyžádat přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, na jejich opravu, respektive doplnění.

 

Právo na omezení zpracování, námitky či přenesení:

Máte právo na omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Rovněž máte právo vznést námitky proti uchovávání a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů a můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů.

 

Právo na výmaz, právo odvolat souhlas:

Máte právo žádat po PNS vymazání Vámi poskytnutých osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, za předpokladu, že neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracovávání, případně pokud si nepřejete nadále zasílat obchodní nabídky, kontaktujete nás na níže uvedených kontaktech.

 

Kontakt:

Pokud máte jakékoli dotazy o tom, jakým způsobem osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás na

GDPR@pns.cz

nebo na adrese: První novinová společnost a.s., Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 19300, Česká republika.

Kontakt na vývojáře mobilní aplikace PNS Remitenda: www.aeqoom.cominfo@aeqoom.com, aeqoom technologies, s.r.o., Office Centrum Albatros, Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1, Česká republika.

 

Na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Novinky

18.01.2023 | MOBIL.CZ s internetem zdarma

Nabídka SIMky s internetem zdarma

20.10.2022 | GO karty O2 zpětný bonus

PNS pro Vás připravila spolu s O2 akci zpětný bonus při prodeji uvedených dobíjecích GO karet.

23.05.2022 | Nové hračky k vodě

Bazén nafukovací 102 x 25 cm 3 komory Míč 11 cm s obličejem

21.04.2022 | Novinky v sortimentu

Kreativní set - gumičky do vlasů Kreativní set - přívěšek modrý Tužka s pryží -...

20.04.2022 | Novinky nápoje

Hell Energy Coffe Coconut 250 ml XIXO ledový černý čaj broskev 250 ml SEMTEX street water Recover 0,75 l Rajec...